Health Today

อัลไซเมอร์ .. ตรวจได้จากคำพูด “Alzheimer Application ” แอปพลิเคชัน คนไทยทำเอง แม่นยำ เซฟเงิน เซฟเวลา

1 Mins read

อัลไซเมอร์ .. รู้ทัน ป้องกันได้ ด้วยแอปพลิเคชั่นสุดเจ๋ง “Alzheimer Application ” ( อัลไซเมอร์ แอปพลิเคชั่น )ที่ได้รับการยอมรับว่า ดีเยี่ยม ใช้ง่าย ช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลา ด้วยเสียงพูด

ปัญหาหลักของผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ต่างต้องเผชิญกับโรค อัลไซเมอร์ สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม บางรายไม่รู้ตัว ส่วนบางรายรู้ตัวช้า และ ต้องพบว่ารักษาไม่ได้แล้ว อันเกิดจากการตายของเซลล์สมองเร็วกว่าวัยอันควร กว่า 50-70% ทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง และ เป็นภาระต่อผู้ใกล้ชิดมากขึ้น ประกอบกับการคัดกรองโรคใช้เวลานาน และ ค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งยังมีการภาวะขาดแคลนของบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับในโรงพยาบาลห่างไกล

แอปพลิเคชัน “ การตรวจคัดกรอง โรคอัลไซเมอร์ และ การรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย อย่างอัตโนมัติ ด้วยเสียงพูด ” ถูกพัฒนาโดย ทีมแพทย์และนักวิชาการชื่อดัง ประกอบด้วย รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) , พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญชโรจน์ อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตรคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มธ. และ ดร.กฤษณ์ โกสวัสดิ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ….. จึงกลายเป็นแอพพลิเคชั่น ที่ช่วยตอบโจทย์คนไทยในยุคสมัย ที่กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

สำหรับแอปพลิเคชันดังกล่าว นอกจากมีความแม่นยำ ประหยัดเวลามากกว่าเดิมแล้ว ยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจ และ ประหยัดงบประมาณของโรงพยาบาลจากการซื้อเครื่องตรวจแล้ว โดยแอปพลิเคชันนี้สามารถใช้งานได้ผ่านสมาร์ทโฟน รองรับภาษาอื่นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การใช้งานมีความครอบคลุม และ ขยายผลสู่ผู้ป่วยกลุ่มอื่น ล่าสุด เริ่มมีการใช้งานคัดกรองโรคให้ผู้ป่วยจริงในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แล้ว

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการคัดกรองโรค แค่ทำการตอบคำถาม 21 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ซึ่งคำถามดังกล่าวถูกสร้างขึ้น โดยเฉพาะสำหรับภาษาไทย เหมาะสมกับบริบทของคนไทย ครอบคลุมทุกแง่มุม

=====================================

รศ.ดร.จาตุรงค์ กล่าวว่า “ ยกตัวอย่าง คำถามด้านการรับรู้สภาวะรอบตัว (Orientation) เช่น ถามคำถามเรื่องเวลาและสถานที่ ณ ขณะนั้น , ด้านความตั้งใจและการคำนวณ เช่น การลบเลขทีถอยหลังทีละ 7, คำถามด้านความจำ (Memory) เช่น บอกที่อยู่ บอกชื่อบุคคล, ด้านภาษา (Language) เช่น การบอกชื่อของสิ่งของ, ขณะที่คำถามด้านความสามารถในการใช้ภาษาในการพูดหรืออธิบาย (Verbal description ability) การเล่าเรื่องหรืออธิบายสถานการณ์จากภาพ เป็นต้น

เมื่อผู้ทดสอบตอบคำถามครบ เสียงพูดของผู้เข้ารับการคัดกรอง จะถูกนำไปวิเคราะห์ ทั้งคุณลักษณะทางสัญญาณ เช่น ความถี่มูลฐาน , ความเข้ม , การหยุด , จังหวะในการพูด และวิเคราะห์คุณลักษณะการใช้คำประเภทของคำต่างๆ ในภาษา เช่น คำนาม , คำสรรพนาม , คำกริยา , คำวิเศษณ์ เป็นต้น จากนั้นปัญญาประดิษฐ์จะประมวลผลออกมา 3 ระดับ คือ ผู้มีภาวะปกติ , ผู้มีภาวะความจำบกพร่องเล็กน้อย และ ผู้ป่วยอัลไซเมอร์  ” รศ.ดร.จาตุรงค์ กล่าว

สำหรับแอปพลิเคชั่น ผลงานคนไทย แอพนี้ ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกจากงาน International Exhibition of Inventions of Geneva ครั้งที่ 45 ( 2017 ) ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

=====================================

ยังมี เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ และการดูแลตนเองให้ห่างโรคภัย อีกมากมาย ที่น่าสนใจ !!!!!!

สามารถลองคลิกไปดูเพิ่มเติมที่ คอลัมน์  Health Today https://bit.ly/3bWTG5n  ได้นะคะ

=====================================
#สุขกายสบายใจ ในแง่มุมต่างๆของชีวิต

🌐 Website: https://sukguysabaijai.com
📌 Facebook Page: https://bit.ly/3bjDs5S
📸 IG : https://bit.ly/2zlRxCD
🐦 Twitter : https://bit.ly/3dtvNDB
🎬 Youtube : https://bit.ly/2L9tKsh

📩 ติดต่อประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณา —

💻 E-mail: [email protected]