Inspiration

6 คำพูดทรงพลัง.. ที่ควรย้ำเตือนตัวเอง เพื่อสร้าง แรงบันดาลใจในการทำงาน ให้ไปสู่จุดมุ่งหมาย

1 Mins read

ก่อนจะประสบความสำเร็จในการทำงาน คุณต้องอาศัยทั้งเวลา ความสามารถ และความมุ่งมั่นอย่างสม่ำเสมอ และวันไหนที่คุณอยากยกระดับตัวเองก้าวขึ้นสู่ขั้นต่อไป คุณจ…

Read more
Inspiration

10 สิ่งดีดีจากการอยู่คนเดียว .. ลองเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต

1 Mins read
เคยมีคนพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆ ว่าการเข้าสังคมนั้น เป็นเรื่องที่ดี และ การใช้เวลาอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นสิ่งสำคัญในการเติมเต็มชีวิต… นั่นเป็นสิ่งที่ถ…